DJI Pocket 2 camera (classic black) – DJI

Pocket-sized and extremely portable

DJI Pocket 2 camera (classic black) – DJI

New, unused product, available immediately in the online store.

Drones > DJI

Cameras & Optics

DJI Pocket 2 camera (classic black) – DJI available in store ts2.shop

323.97 USD

DJI

US = 123.00 USD

Buy in Poland and Ukraine. We ship products across Ukraine => Kyiv, Odesa, Dnipro, Kryvyi Rih, Zaporizhzhia, Lviv, Chernivtsi, Khmelnytskyi, Zhytomyr, Vinnytsia, Chernihiv, Cherkassy, Mykolaiv, Poltava, Sumy and many other cities.