Sionyx Aurora Pro Explorer kit – Optics

The SIONYX Aurora Pro Explorer Edition is our top of the line kit

Sionyx Aurora Pro Explorer kit – Optics

New, unused product, available immediately in the online store.

Optics

Cameras & Optics

Sionyx Aurora Pro Explorer kit – Optics available in store ts2.shop

1035.38 USD

Sionyx

US = 123.00 USD

Buy in Poland and Ukraine. We ship products across Ukraine => Kyiv, Odesa, Dnipro, Kryvyi Rih, Zaporizhzhia, Lviv, Chernivtsi, Khmelnytskyi, Zhytomyr, Vinnytsia, Chernihiv, Cherkassy, Mykolaiv, Poltava, Sumy and many other cities.