PMMN4108A Motorola IMPRES Remote Speaker Microphone, Windporting, IP67 – VHF/UHF

AUDIO ACCESSORY-REMOTE SPEAKER MICROPHONE,IMPRES WINDPORTING RSM IP67

PMMN4108A Motorola IMPRES Remote Speaker Microphone, Windporting, IP67 – VHF/UHF

New, unused product, available immediately in the online store.

VHF/UHF

Electronics > Communications > Communication Radios > Two-Way Radios

PMMN4108A Motorola IMPRES Remote Speaker Microphone, Windporting, IP67 – VHF/UHF available in store ts2.shop

112.76 USD

{g:brand[1]}

US = 123.00 USD

Buy in Poland and Ukraine. We ship products across Ukraine => Kyiv, Odesa, Dnipro, Kryvyi Rih, Zaporizhzhia, Lviv, Chernivtsi, Khmelnytskyi, Zhytomyr, Vinnytsia, Chernihiv, Cherkassy, Mykolaiv, Poltava, Sumy and many other cities.