Lahoux Spotter S – thermographic camera – Optics

The new gem for starters

Lahoux Spotter S – thermographic camera – Optics

New, unused product, available immediately in the online store.

Optics

Cameras & Optics

Lahoux Spotter S – thermographic camera – Optics available in store ts2.shop

499.97 USD

Lahoux Optics

US = 123.00 USD

Buy in Poland and Ukraine. We ship products across Ukraine => Kyiv, Odesa, Dnipro, Kryvyi Rih, Zaporizhzhia, Lviv, Chernivtsi, Khmelnytskyi, Zhytomyr, Vinnytsia, Chernihiv, Cherkassy, Mykolaiv, Poltava, Sumy and many other cities.