Infiray E3+ (Plus) V2 – Thermal Imaging Monocular – Optics

InfiRay EYE II Series Thermal Monocular E3 Plus V2.0 – 384*288,12μm VOx , 50Hz, 25mm manual lens, 1280*960 display, WIFI, built-in Storage 8GB, laser

Infiray E3+ (Plus) V2 – Thermal Imaging Monocular – Optics

New, unused product, available immediately in the online store.

Optics

Cameras & Optics

Infiray E3+ (Plus) V2 – Thermal Imaging Monocular – Optics available in store ts2.shop

1548.10 USD

InfiRay Outdoor

US = 123.00 USD

Buy in Poland and Ukraine. We ship products across Ukraine => Kyiv, Odesa, Dnipro, Kryvyi Rih, Zaporizhzhia, Lviv, Chernivtsi, Khmelnytskyi, Zhytomyr, Vinnytsia, Chernihiv, Cherkassy, Mykolaiv, Poltava, Sumy and many other cities.