DJI R Twist Grip Dual Handle – Drones

The DJI R Twist Grip Dual Handle is equipped with NATO ports

DJI R Twist Grip Dual Handle – Drones

New, unused product, available immediately in the online store.

Drones

Cameras & Opticsop

DJI R Twist Grip Dual Handle – Drones available in store ts2.shop

104.87 USD

DJI

US = 123.00 USD

Buy in Poland and Ukraine. We ship products across Ukraine => Kyiv, Odesa, Dnipro, Kryvyi Rih, Zaporizhzhia, Lviv, Chernivtsi, Khmelnytskyi, Zhytomyr, Vinnytsia, Chernihiv, Cherkassy, Mykolaiv, Poltava, Sumy and many other cities.