FX 250 FleetBroadband – Satellite Phones

FX 250 FleetBroadband – Marine satellite phones, maritime, sailor & sea systems

FX 250 FleetBroadband – Satellite Phones

New, unused product, available immediately in the online store.

Satellite Phones

Electronics > Communications > Telephony > Satellite Phones

FX 250 FleetBroadband – Satellite Phones available in store ts2.shop

8411.07 USD

Cobham SATCOM

US = 123.00 USD

Buy in Poland and Ukraine. We ship products across Ukraine => Kyiv, Odesa, Dnipro, Kryvyi Rih, Zaporizhzhia, Lviv, Chernivtsi, Khmelnytskyi, Zhytomyr, Vinnytsia, Chernihiv, Cherkassy, Mykolaiv, Poltava, Sumy and many other cities.