DJI Matrice 300 RTK OSDK Expansion Module – Drones

Compatible with the M300 RTK and Manifold 2.

DJI Matrice 300 RTK OSDK Expansion Module – Drones

New, unused product, available immediately in the online store.

Drones

Cameras & Opticsop

DJI Matrice 300 RTK OSDK Expansion Module – Drones available in store ts2.shop

197.25 USD

DJI

US = 123.00 USD

Buy in Poland and Ukraine. We ship products across Ukraine => Kyiv, Odesa, Dnipro, Kryvyi Rih, Zaporizhzhia, Lviv, Chernivtsi, Khmelnytskyi, Zhytomyr, Vinnytsia, Chernihiv, Cherkassy, Mykolaiv, Poltava, Sumy and many other cities.