AGM Adder TS35-640 – thermal weapon sight – Optics

Refresh rate: 50 Hz

Resolution: 640×512

FOV: 12.3° × 9.9°

Part Unit 3142555005DTL1

AGM Adder TS35-640 – thermal weapon sight – Optics

New, unused product, available immediately in the online store.

Optics

Cameras & Optics

AGM Adder TS35-640 – thermal weapon sight – Optics available in store ts2.shop

3511.71 USD

AGM Global Vision

US = 123.00 USD

Buy in Poland and Ukraine. We ship products across Ukraine => Kyiv, Odesa, Dnipro, Kryvyi Rih, Zaporizhzhia, Lviv, Chernivtsi, Khmelnytskyi, Zhytomyr, Vinnytsia, Chernihiv, Cherkassy, Mykolaiv, Poltava, Sumy and many other cities.