AGM Rattler TC35-384 – thermal clip-on system – Optics

Detector type: 17μm, Uncooled, 50Hz

Refresh rate: 50 Hz

Resolution: 384×288

Part Unit 3092456005TC31

AGM Rattler TC35-384 – thermal clip-on system – Optics

New, unused product, available immediately in the online store.

Optics

Cameras & Optics

AGM Rattler TC35-384 – thermal clip-on system – Optics available in store ts2.shop

2147.93 USD

AGM Global Vision

US = 123.00 USD

Buy in Poland and Ukraine. We ship products across Ukraine => Kyiv, Odesa, Dnipro, Kryvyi Rih, Zaporizhzhia, Lviv, Chernivtsi, Khmelnytskyi, Zhytomyr, Vinnytsia, Chernihiv, Cherkassy, Mykolaiv, Poltava, Sumy and many other cities.