Infiray Cabin Series CBL19 – Thermal Imaging Monocular – Optics

InfiRay Cabin CBL 19 Thermal Monocular 384×288 12UM 50hZ, 19mm Lens

Infiray Cabin Series CBL19 – Thermal Imaging Monocular – Optics

New, unused product, available immediately in the online store.

Optics

Cameras & Optics

Infiray Cabin Series CBL19 – Thermal Imaging Monocular – Optics available in store ts2.shop

1119.10 USD

InfiRay Outdoor

US = 123.00 USD

Buy in Poland and Ukraine. We ship products across Ukraine => Kyiv, Odesa, Dnipro, Kryvyi Rih, Zaporizhzhia, Lviv, Chernivtsi, Khmelnytskyi, Zhytomyr, Vinnytsia, Chernihiv, Cherkassy, Mykolaiv, Poltava, Sumy and many other cities.