Hytera BD555 DMR Digital Two Way Radio – VHF/UHF

The Hytera BD555 is a cost effective, entry level digital two way radio and features an impressive single-line display.

Hytera BD555 DMR Digital Two Way Radio – VHF/UHF

New, unused product, available immediately in the online store.

VHF/UHF

Electronics > Communications > Communication Radios > Two-Way Radios

Hytera BD555 DMR Digital Two Way Radio – VHF/UHF available in store ts2.shop

199.65 USD

Hytera

US = 123.00 USD

Buy in Poland and Ukraine. We ship products across Ukraine => Kyiv, Odesa, Dnipro, Kryvyi Rih, Zaporizhzhia, Lviv, Chernivtsi, Khmelnytskyi, Zhytomyr, Vinnytsia, Chernihiv, Cherkassy, Mykolaiv, Poltava, Sumy and many other cities.