AGM WOLF-7 PRO NW1 night vision goggle – Optics

Image Intensifier Tube: Gen 2+ “Level 1”

Magnification: 1x

Lens System: 27 mm, F/1.2

FOV: 40°

Unit Part 12W7P122154211

AGM WOLF-7 PRO NW1 night vision goggle – Optics

New, unused product, available immediately in the online store.

Optics

Cameras & Optics

AGM WOLF-7 PRO NW1 night vision goggle – Optics available in store ts2.shop

2841.19 USD

AGM Global Vision

US = 123.00 USD

Buy in Poland and Ukraine. We ship products across Ukraine => Kyiv, Odesa, Dnipro, Kryvyi Rih, Zaporizhzhia, Lviv, Chernivtsi, Khmelnytskyi, Zhytomyr, Vinnytsia, Chernihiv, Cherkassy, Mykolaiv, Poltava, Sumy and many other cities.