AGM Comanche-22 NW2 – night vision clip-on system – Optics

Image Intensifier Tube: Gen 2+ “White Phosphor Level 2”

Magnification: Unity 1x

Lens System: 80 mm; F/1.44

FOV: 12°

Unit Part 16CO2122104221

AGM Comanche-22 NW2 – night vision clip-on system – Optics

New, unused product, available immediately in the online store.

Optics

Cameras & Optics

AGM Comanche-22 NW2 – night vision clip-on system – Optics available in store ts2.shop

2914.68 USD

AGM Global Vision

US = 123.00 USD

Buy in Poland and Ukraine. We ship products across Ukraine => Kyiv, Odesa, Dnipro, Kryvyi Rih, Zaporizhzhia, Lviv, Chernivtsi, Khmelnytskyi, Zhytomyr, Vinnytsia, Chernihiv, Cherkassy, Mykolaiv, Poltava, Sumy and many other cities.