Leica Trinovid 7×35 binoculars 40714 – Optics

The new Leica Trinovid binoculars are a tribute to the iconic glass of the 1960s.

Leica Trinovid 7×35 binoculars 40714 – Optics

New, unused product, available immediately in the online store.

Optics

Cameras & Optics

Leica Trinovid 7×35 binoculars 40714 – Optics available in store ts2.shop

1379.97 USD

Leica

US = 123.00 USD

Buy in Poland and Ukraine. We ship products across Ukraine => Kyiv, Odesa, Dnipro, Kryvyi Rih, Zaporizhzhia, Lviv, Chernivtsi, Khmelnytskyi, Zhytomyr, Vinnytsia, Chernihiv, Cherkassy, Mykolaiv, Poltava, Sumy and many other cities.