Leica Monovid 8×20 monocular 40390 – Optics

The Monovid 8 x 20 is always at hand – in the city, the opera, theatre or in the outdoors.

Leica Monovid 8×20 monocular 40390 – Optics

New, unused product, available immediately in the online store.

Optics

Cameras & Optics

Leica Monovid 8×20 monocular 40390 – Optics available in store ts2.shop

463.57 USD

Leica

US = 123.00 USD

Buy in Poland and Ukraine. We ship products across Ukraine => Kyiv, Odesa, Dnipro, Kryvyi Rih, Zaporizhzhia, Lviv, Chernivtsi, Khmelnytskyi, Zhytomyr, Vinnytsia, Chernihiv, Cherkassy, Mykolaiv, Poltava, Sumy and many other cities.