Matrice 300 Series TB60 Intelligent Flight Battery – Drones

The TB60 intelligent flight battery has a capacity of 5,935 mAh. 

Matrice 300 Series TB60 Intelligent Flight Battery – Drones

New, unused product, available immediately in the online store.

Drones

Cameras & Opticsop

Matrice 300 Series TB60 Intelligent Flight Battery – Drones available in store ts2.shop

717.12 USD

DJI

US = 123.00 USD

Buy in Poland and Ukraine. We ship products across Ukraine => Kyiv, Odesa, Dnipro, Kryvyi Rih, Zaporizhzhia, Lviv, Chernivtsi, Khmelnytskyi, Zhytomyr, Vinnytsia, Chernihiv, Cherkassy, Mykolaiv, Poltava, Sumy and many other cities.