Infiray Geni GL35R – Thermal Rifle Scope – Optics

InfiRay Geni – 384×288, 12um VOx, 35mm lens, 1024×768 OLED display.

Infiray Geni GL35R – Thermal Rifle Scope – Optics

New, unused product, available immediately in the online store.

Optics

Cameras & Optics

Infiray Geni GL35R – Thermal Rifle Scope – Optics available in store ts2.shop

2753.33 USD

InfiRay Outdoor

US = 123.00 USD

Buy in Poland and Ukraine. We ship products across Ukraine => Kyiv, Odesa, Dnipro, Kryvyi Rih, Zaporizhzhia, Lviv, Chernivtsi, Khmelnytskyi, Zhytomyr, Vinnytsia, Chernihiv, Cherkassy, Mykolaiv, Poltava, Sumy and many other cities.